Lantbruksa Analys

INTEGRITETSPOLICY HOS OSS

 Sverige fick år 2018 av ny lag som reglerar hur register med personuppgifter skall hanteras av företag. 

 

Varför har vi uppgifter?

Som en förutsättning för att du ska ha möjlighet att vara kund hos oss behöver vi registrera uppgifter om Er för att kunna hantera vårt arbete och skicka nödvändig information till dig.
Som kund hos oss har du ingått ett avtal som ger oss möjlighet att ha Era personuppgifter i våra register.


Vi kommer att behandla personuppgifter enligt de regler som gäller, både lagen om integritetspolicy. De personuppgifter som kommer att behandlas är de Ni själva lämnar in till oss eller annan av våra samarbetspartners, t.ex. NorFor,  rådgivare.  

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, besättningsnummer, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress samt andra uppgifter som lämnas till oss. 

 
Dom uppgifter som lämnas till oss finns i slutna system och kommer enkom att användas i vår kontakt med Er och ex Ofotlab, NorFor, Jordbruksverket etc
Samt för det fall vi gör informationsutskick till Er som kunder om viktig information, erbjudanden etc.
Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående part i några marknadsföringssyften eller dylikt och massutskick där allas uppgifter framgår kommer inte heller att ske.
Alla uppgifter behandlas således konfidentiellt. 

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Upphör vårt samarbete kommer uppgifterna endast lagras under några års tid och kommer sedan att raderas ur våra system. 

Rättigheter såsom registrerad
Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade utan dröjsmål. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling.
Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

 

Frågor om GDPR?

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter
kontakta
Anna Andersson
anna@lantbruksanalys.se