Lantbruksa Analys

Gårdens egen

Gödsel är en tillgång

Varför analysera gödsel?

Gödselanalys

TS, Totalt kväve, Ammonium kväve,
Totalt Kol,
P, K, Mg, Ca, S, Na, Mn, Fe, Cu, Zn,
pH

Pris 990 ex moms

Gödsel är en värdefull näringskälla för grödor. 

Att testa gödsel för näringsinnehåll hjälper till att tillgodose grödans näringsbehov effektivt. 


Detta leder till ökad vinst och minskad risk för föroreningar. 


Tabeller för uppskattning av näringsämnen ger en allmän uppfattning om näringsinnehåll, men de tenderar att skilja sig från faktiska värden på grund av faktorer som lagringstyp och djurfoder. 

Därför rekommenderar vi att du inte litar på dessa tabeller. 

Det mest exakta sättet att hantera gödsel för näringsämnen är att analysera för näringsinnehåll.


Näringsinnehållet i gödsel varierar från ett område till ett annat.
Fasta ämnen tenderar att sedimentera till botten av vätskelagringssystem.

Solida förvaringssystem varierar beroende på innehållet i strömedel och tiden för lagring.


Det är viktigt att göra gödseln så enhetlig som möjligt så att den tillförda mängden blir korrekt.

Provtagning.

Att ta prov och skicka din gödsel till Lantbruks Analys
kunde inte vara enklare.

Samla helt enkelt 0,5 liter omrörd flytgödsel, ca 0,3 - 0,5kg fastgödsel.Använd en gropomrörare för att blanda flytande gödsel
för att göra det mer enhetligt. 

Den fasta delen av gödseln börjar lägga sig till botten direkt efter omrörning. 
Se till att du följer alla relevanta hälso- och säkerhetsriktlinjer och råd om omrörning av gödseln. 


Provet ska tas under ytan i brunnen. Fylls på en robust plastbehållare. Behållaren ska vara ordentligt försluten med lock. När flaskan är ren och torr är det lämpligt att tejpa locket så det förseglas.

Lägg provet i påse innan den sänds till Lantbruks Analys. 

Sänder du in mer en ett prov kom ihåg att märka proven även på burken. 


Har du olika brunnar på gården så bör man sända in en analys per brunn,
efter som våra resultat har visat skillnad från olika brunnar på samma gård.


Fast gödsel är svårare att göra enhetlig.Vid pålning av gödseln växla mellan områden med stora mängder strö och ytor med små mängder strö.

Lägges i dubbla plastpåsar som förslutes väl innan provet skickas in.

Jordbruket är en viktig drivkraft för Sverige