Lantbruksa Analys

Hur förstår jag mina analysvärden i Grönmassan?Färskt gräs konsumeras vid bete.

Skördat gräs, ska ensileras och lagras innan utfodring.
OBS: värdena i en grönmassa analys och en ensilage analys kan därför skilja mycket.

Ta därför alltid en ensilage analys på ensilerat foder innan utfodring.

Se mer info – Hur förstår jag mina analysvärden i ensilaget? 

 


Torrsubstanshalt (TS)
Den anges oftast i %. Hö har 86 % TS och direktskördad grönmassa har ca 18 % TS.

MJ 
En beräkning på hur mycket energi gräset innehåller. Styrs av hur lättsmälta fibrerna är. Tidigt skördat gräs, innehåller mindre fibrer och har därför högre energi,
dvs över 11 MJ.
Sent skördat gräs är under 10 Mj.

Rp - Råprotein
En beräkning på hur mycket kväve växten innehåller. Ren klöver och lusern, innehåller alltid ca 200 gr råprotein/kg TS, helt utan handelsgödsel, då den ”hämtar” kväve från luften.             
Ett sent skördat gräs, innehåller mer fibrer och mindre än 100 gr råprotein/kg TS.                                                                 
Proteinhalten i gräs ökar med tidig skörd och högre giva av kvävegödselmedel.

NDF - Neutral Detergent Fibre
En förkortning av fibermängden i fodret. Under 500 gr/kg TS, räknas som tidigt skördat.              
Då får ”det plats” mer energi och protein i fodret. Klöver och lusern har mer lättsmälta fibrer än gräs, speciellt fibergräs som rörsvinglar.          Halm har över 600 i NDF, och hög halt av hårdsmälta fibrer, så som lignin.

Socker
Gräs innehåller mer socker än klöver/lusern. Timotej och rajgräs innehåller mest socker. Mycket socker är över 100 gr/kg TS.
Under 15 gr socker = slut.
Socker är gott.   Hö innehåller alltid mest socker.
Hästar bör inte äta foder med över 100 i socker, då de är känsliga för fruktanet i sockret.  Därför anger vi alltid sockerhalten med och utan fruktan i våra Häst analyser.                    

Svavel (S)
Det går åt 1 svavel att ”ta upp” 10 kväveföreningar från jorden. Välj alltid handelsgödsel med svavel i. N27 finns med 3 eller 4 % svavel. N30 har 7 % svavel. För att underlätta för Er anger vi S/N kvoten. Under 12 saknas svavel. OBS: samma kemi sker i vommen, som också kan lida brist på svavel vid höga proteinhalter i fodret.

Mineraler

Kalcium (Ca)
Klöver/lusern har 20. Bara gräs ca 3,5. Så kan du lätt själv läsa av klöverandelen. Ca 12 i Ca är alltså 50 % klöver.

Fosfor (P)
Allt gräs och klöver har ca 3 i fosfor.

Kalium(K)
Över 25 är en varning, att enbart utfodra detta partiet av foder. Vallen måste ha kalium, minst 20, för att få en optimal och hög avkastning. Vallen lyxkonsumerar kalium, som finns i organisk gödsel, så sprid därför aldrig över 25 ton/ha och tillfälle. Har det inte regnat mellan skördarna, håll igen på gödselgivan eller hoppa över den helt. Hindrar även kalciuminlagringen i skelettet vilket är viktigt att tänka på, vid växande djur, som får en stor andel grovfoder.

Magnesium (Mg)
Höga halter av kalium i fodret till idisslare hämmar upptaget av magnesium från våmmen. Magnesiumbrist kan leda till nedsatt foderintag, störd våmfunktion, minskad mjölkproduktion, stall- och beteskramper.

 

Mikromineraler som Järn(Fe), Koppar (Cu), Mangan (Mn) och Zink(Zn) ser vi tyvärr en sjunkande trend i. Inte så konstigt, då vi inte tillför dessa med handelsgödseln, enbart med organisk gödsel. Brist i fodret, ger brist i djuret och ännu mindre mineraler till gödseln. Ger en negativ spiral på tärande av jordens förråd.
Gräs med djupare rotsystem och en hälsosam jord med ett rikt mikrobliv, hjälper även här.


Tänk på att gödseln innehåll av näring, är ett kvitto på fodrets innehåll.
Brist eller överskott, kan följas upp i en foder-, gödsel- och i en jordanalys.

Frågor eller funderingar om Er analys.

Kontakta oss!