Lantbruksa Analys

Ett laboratorietest ger dig möjlighet att avslöja näringsvärdet av det foder du själv har producerat

Laboratoriet är belägen vid Hallandåsen; Våxtorp. Där har vi vår maskinpark och Ni kan få svar på näringsnanlysen per mail dagen efter ankomst om provet passar för NIR analys.  

Mineralerna tar ytterligare några dagar.                                      

VÅRA ANALYS TJÄNSTSTER
Innehåller det alla nödvändiga näringsämnen och spårämnen som ett djur behöver för god tillväxt och stabil hälsa. Men även för ditt företags strategi och ekonomi.
Näringsanalyser som är anpassats till Svenska lantbrukare och NORFOR ingår i vår standardportfölj.

Vi genomför analyser på:

Hö, grönmassa, ensilge, helsäd, majs, fullfodermix, spannmål

Kontakt oss vid andra foderslag.

Våra analystjänster till nöt och får

Grönmassa/Hö 


 • Torrsubstans 
 • Aska
 • Råprotein
 • Lösligt råprotein
 • NDF 
 • Invitro INDF
 • ADF
 • ADL
 • Stärkelse (för majs och helsäd)
 • Totalt socker
 • Råfett
 • OMD, fodrets smältbarhet
 • Jordförorening
 • pH
 • Klorid
 • Energi (FEm, MJ)
 • PBV, AAT 
 • N/S Kvot
 • Överföring till NORFOR

NORFOR Koder:

6-161  Grönmassa 0% baljväxter

6-164  Grönmassa 1-50% baljväxter

6-437  Grönmassa 51-100% baljväxter 

6-383  Hö 0-50% baljväxter

6-030 Majs grönmassa

 Spannmål:

 

 • Torrsubstans 
 • Vattenhalt
 • Aska
 • Råprotein
 • Växttråd
 • NDF 
 • Totalt socker
 • Råfett
 • OMD,foderets smältbarhet
 • Energi (FEm, MJ)
 • Överföring till NORFOR

NORFOR Koder:

1-1  Korn

1-3  Havre

1-5  Vete

1-11 Råg

1-15 Rågvete

3-6 Ärtor

3-7 Åkerböna

1-14 Majs kärnor

Ensilage:

 

 • Torrsubstans 
 • Aska
 • Råprotein
 • Lösligt råprotein
 • Ammoniumkväve
 • Nitrat
 • NDF 
 • INDF
 • ADF
 • ADL
 • Totalt socker
 • Råfett
 • OMD,foderets smältbarhet
 • Jordförorening
 • pH
 • Mjölksyra, ättiksyra, smörsyra, propionsyra
 • Klorid
 • Energi (FEm, MJ)
 • PBV, AAT
 • N/S kvot
 • Överföring till NORFOR

NORFOR Koder:

6-162  Ensilage 0% baljväxter

6-165  Ensilage 1-50% baljväxter

6-438  Ensilage 51-100% baljväxter 

Ensilerat i minst 4 veckor

Full Feed Mix (TRM):

Mäter blandning grovfoder,
spannmål, kraftfoder, mineraler
mm.
 

 • Torrsubstans 
 • Aska
 • Råprotein
 • Lösligt råprotein
 • Ammoniumkväve
 • Nitrat
 • NDF 
 • INDF
 • ADF
 • ADL
 • Stärkelse
 • Totalt socker
 • Råfett
 • OMD,foderets smältbarhet
 • Jordförorening
 • pH
 • Mjölksyra, ättiksyra, smörsyra, propionsyra
 • Klorid
 • Energi (FEm, MJ)
 • PBV, AAT
 • N/S kvot
 • Överföring till NORFOR

NORFOR kod:

14-326 TMR FullfoderblandningMajs:

 

 • Torrsubstans
 • Aska
 • Råprotein
 • Lösligt råprotein
 • Ammoniumkväve
 • NDF 
 • INDF
 • ADF
 • ADL
 • Stärkelse
 • Totalt socker
 • Råfett
 • OMD,foderets smältbarhet
 • Jordförorening
 • pH
 • Mjölksyra, ättiksyra, smörsyra, propionsyra
 • Klorid
 • Energi (FEm, MJ)
 • PBV, AAT
 • N/S kvot
 • Överföring till NORFOR

NORFOR Koder:

6-305  Majsensilage

6-257  CCM Majsensilage 

Ensilerat i minst 4 veckor


Kemiskt paket:

Används i halm, raps, spannmål och andra alternativa foderkällor

 

För förslag på paket och priser.

Helsäd:

 

 • Torrsubstans
 • Aska
 • Råprotein
 • Lösligt råprotein
 • Ammoniumkväve
 • Nitrat
 • NDF 
 • INDF
 • ADF
 • ADL
 • Totalt socker
 • Råfett
 • OMD,foderets smältbarhet
 • Jordförorening
 • pH
 • Mjölksyra, ättiksyra, smörsyra, propionsyra
 • Klorid
 • Energi (FEm, MJ)
 • PBV, AAT
 • N/S kvot
 • Överföring till NORFOR

NORFOR Koder:

Helsäd av 

6-296  Havre

6-250  Korn

6-299  Vete

6-254  Havre/Ärt

6-302  Korn/Ärt

6-297  Vete/Ärt

6-252  Åkerböna/Vete

Ensilerat i minst 4 veckor