Lantbruksa Analys

Mineraler i foder

Dessutom analyseras klorid med NIR. Då kan du också beräkna Cation-Anion-saldot. (Felaktig balans kan orsaka mjölkfeber)

Analys av mineraler i grovfoder

Felaktigt mineralinnehåll kan resultera i mineralbrist hos djur. Mineralbrist kan orsaka sjukdom, förvärra fertiliteten och orsaka andra mer diffusa åkommor.


Dessutom kommer det att finnas god feedback på om gödselvägen har varit optimal eller inte. Dras potentialen ut i jorden, eller är det underskott eller överskott av vissa mineraler?


Vi har gjort det lättare att tolka mineralanalyserna. För varje mineral anges önskade värden (inte genomsnitt) för de olika mineralerna. Sedan kan du jämföra dessa med dina resultat och snabbt ta reda på om det finns något att undersöka.