Lantbruksa Analys

Att tänka på innan skörd

Utgå från klöver/gräs andelarna på respektive åkern.                                                                                                          Underlaget är Er vall blandning.

  • Jordart – sand varm och snabbdränerande, Lera kall och långsamt dränerande
  • Klöver/lusernandel – klöver och lusern producerar själva 200 råprotein, utan handelsgödsel förvedas långsamt – brett skördefönster
  • Gräs – Timotej och rajgräs är våra sockergräs
  • Rörsvingel, hundäxing, ängssvingel - mindre socker, högre fiberandel, förvedas fortare
  • Väder – Nederbörd – hur mycket har det regnat?

Att tänka på

  • Kall vår, ger mycket socker i gräs, speciellt timotej och rajgräs, vilket är positivt
  • Kall vår, speciellt i kombination med torka, kan ge nitrat i vallen.

Regel: det kan ta upp till 6 veckor, innan ammoniumkvävet i handelsgödsel och organisk gödsel omvandlats till nitrat, dvs i den form som växten tar upp kväve. Kvävet = Råprotein.

  • Svavel i handelsgödseln – behövs den?

Ja, om Ert målprotein är 160, måste Ni ha ett svavelvärde på 160/6,25= 25,6 (kvävetalet)

1 Svavel kan ”bära upp” 10 kväveföreningar i växten. 1/10.

Det går Det betyder att det bör vara minst ca 2,56 i svavel i Era foderanalyser, annars är det brist på svavel, vilket ger lägre råproteinhalt i växten.

  • N27 finns med 3 eller 4 % i svavel och N30 har 7 % i svavel.

Båda har 50 % nitrat och 50 % ammoniumkväve.

Kalksalpeter har enbart nitrat, som går upp i direkt i växten. Bra vid torka.

  • Skörda rörsvingel -Stubbhöjden bör inte vara under 10 cm


Sänder med en påminnelse om packning och luft.

Det är viktigt att hålla ensilage kvalite i åtanke i alla faser av skapandet av ensilage, från plantering till utfodring.

Under perfekta jäsning och lagringsförhållanden skulle det inte finnas någon luft under jäsningsfasen som stimulerar bra mjölksyraproducerande bakterier för att använda socker. Med tiden som mjölksyra sänker pH och minskar koncentrationen av socker produceras också ättiksyra. Ättiksyra med lågt pH och svampdödande egenskaper resulterar i en stabil, hög kvalitivt foder. Under förvaring och utfodring, om exponering för luft fortsätteratt minimeras kommer ensilagekvaliteten att bibehållas.