Lantbruksa Analys

HO Ho Ho  
Nu väntar vi på Julefrid.
Tack till Er alla kunder som anlitat Lantbruks Analys 2021!

Det nya svenska laboratoriet, i samarbete med Ofotlab i Norge.

TACK alla nya och ”gamla” kunder, för ett mycket roligt och givande år!
Lantbruks Analys finns för att hjälpa gårdar att lyckas. 
Vi gör detta genom att analys av gårdens spannmål och grovfoder. Att analys information som krävs för att fatta välgrundade beslut. Vi mäter det, så att du kan hantera det men vi hjälper er att tolka och utvärderea era analysresultat.


Vi önskar att Ni får

en riktigt härlig jul

med både stillsam frid
och sådant som känns kul.

Att där finns lugn och ro

så du kan slappna av,

att du är frifrån måsten

och alla sorters krav.

Att du får riktigt njuta

att dett du gillar bäst,

att du får vara nära

just dem du älskar mest.

Att julen som nu stundar

kan firas som du vill,

att du får allt du önskar

och gärna mer därtill.


   
Per Ivar               Charlotte          Anna

Lantbruks Analays
TACK alla nya och ”gamla” kunder,
för ett mycket roligt och givande år!

Vi önskar dig den bästa julen och ett magiskt nyår.   
Vi ser fram emot ljuset, Corona vaccin och ett bra odlingsår 202 1.

Vårt motto är att Ni som kund, enkelt ska förstå våra analysrapporter och praktiska råd. Vår ambition är att ständigt underlätta för Er som lantbrukare och som rådgivare.

Många vallar lider fortfarande av sviterna av torkan 2018, vilket givit analysresultat med en del varierande värden. Vi har även funnit en del höga nitratvärden, svavelbrister, jordinblandning mm, vilka alla påverkar resultaten. Vi varnar Er direkt i rapporten och ringer upp vid farligt höga värden.

 

Lantbruks Analys i samarbete med Ofotlab sedan sommaren 2019.

 

Ofotlab startades av Per Ivar Skaanevik i Lofoten, Norge 2016. Per Ivar är själv mjölkproducent och dataingenjör, i kombination med ett stort intresse for grovfoder, kornas främsta föda. Ofotlab närmar sig nu, att bli det största NorFor grovfoderlaboratoriet, för hö, ensilage, helsäd, majs och spannmål i Norge.

Sedan sommaren 2019 har vi tillsammans startat Lantbruks Analys i Sverige.

Ofotlab har utvecklat omfattande NIR-kalibreringar, som är godkända av NorFor och följer NorFors metoder. Kalibreringssamarbete sker i samarbete med flera stora grovfoderländer som USA, Canada, Storbritannien, Holland med flera.
Ofotlab deltar i NEPT ringtester två gånger per år, för att säkra och följa upp resultat mot andra grovfoder laboratorium i världen. För att ständigt kvalitét säkra oss.

Senaste NEPT ringtesten finns på vår hemsida. WWW.lantbruksanalys.se    

  

 

Vi drivs av hög personlig service, kvalitet, leverera snabba och pålitliga resultat

             

  • Normalt En dags svarstid på näringsanalys med 6 mineraler
  • Fler mineraler, jäst/mögel eller kemiska analyser tar några dagar extra.
  • Askhalten påverkas av jordinblandning. Jord kan ge feljäsning i ensilaget. (vildsvin)
  • NDF/ADF/ADL/iNDF – fibrer som påverkar smältbarheten, energin
  • N/S kvoten i analysrapporten, för rätt val av handelsgödsel. Över 10 =svavelbrist.
  • ADF- N – fel jäst ensilage kan ge fastbundet kväve
  • Ny rapport på Hästanalys – Analys inkl. med fruktan, Nitrat, Svavel m fl.
  • Personlig service och råd till aktuella analyser ingår
  • I ständig förändring för att förmedla det senaste för Sveriges lantbrukare!


Svarspost ingår i alla våra analyser.
Vi har provtagare i samarbete över landet.
Ring oss!
Provta enkelt själv – se info på vår hemsida

 

 

Vi vill påverka  

Med ren mat från rena jordar, ska vi tillsammans öka Svensk kvalités mat, klimatsmart med lönsamhet. Ge tilltro till nästa generations lantbrukare.

Lokal konsumtion och produktion, i samarbete, ska minska importen, öka medvetenheten om kvalité, inte billig kvantitet, hos de svenska konsumenterna, handeln och politikerna.

 


                      Följ oss på www.lantbruksanalys.se